Logo Tolsma-Grisnich

Ervaringen en tips betreft nieuwe kiemremming

19 maart 2021

Er zijn inmiddels heel wat ervaringen opgedaan met de nieuwe kiemremmingsmiddelen in het eerste bewaarseizoen zonder chloorprofam. Zo halverwege het bewaarseizoen ‘20/’21 is het nu tijd om een tussenbalans op te maken en vooruit te kijken naar de rest van het bewaarseizoen.

Sommige partijen aardappelen zijn nog laat en koud ingeschuurd en het viel niet mee om deze partijen snel te drogen. Zonder de inzet van kachels is het droog krijgen bijna helemaal onmogelijk gebleken.

Nadat de partijen droog waren is er vaak snel gestart met de toediening van de verschillende middelen, ook omdat er op een flink aantal partijen al snel kiemgroei te zien was. Daarna bleek dat er nog veel te leren was. Op het gebied van de middelen zelf, maar ook van de toepassingstechniek en hoe dit samenwerkt met de ventilatie- en koeltechniek in de bewaring.

Daarnaast heeft de vorstperiode van begin februari ook geleerd dat een koude ruimte en condensvorming niet goed samengaan met de nieuwe generatie middelen.

Hieronder geven we enkele tips hoe de bewaartechniek ingezet moet worden voor een goed eindresultaat:

 

Droog maken product en koelinstallatie voor aanvang van de behandeling

Zorg voor een product dat droog is en vrij van condens. Dit geldt ook voor de ventilatoren, halfronde stalen kanalen en de koelinstallatie. Bij de kiemremmingsmiddelen 1,4Sight, Biox-m en Argos kan de combinatie van vocht en kiemremmingsmiddel ongewenste reacties geven op een aantal materialen. Dit betekent dat er vooraf intern geventileerd moet worden om eventueel vrij vocht door de partij heen te verdelen. Doe dit op 100% toerental zodat overal dezelfde lucht goed verdeeld in contact komt met de aardappelen.

Ook is het zaak om het vocht op de lamellen van de luchtkoeler, in de lekbak en in de buizen van de condenswaterafvoer af te voeren. Dit kan als eerste gedaan worden door de koeling uit te schakelen voorafgaand aan de behandeling en de luchtkoelerventilatoren 24 uur van te voren te laten draaien zodat de lamellen droog zijn. Gun het systeem daarna de tijd om het condenswater weg te laten lopen. Controleren of de lekbak en afvoer schoon zijn van te voren helpt om het vocht snel kwijt te raken.

Even kort een kachel aanzetten om de ruimte wat op te warmen kan ook helpen bij het laten verdampen van vocht. Denk er om dat er bij gas- en oliekachels ook water en CO2 vrijkomt. Circulatieventilatoren en warmtestabs kunnen ook ingezet worden om de ruimte op te warmen voor dit doel. Hierdoor warmen de materialen in de bewaring ook op waardoor de risico’s op het neerslaan van kiemremmers kleiner wordt.

Het is niet te adviseren om voorafgaand aan de toepassing extreem te verversen om zo de lange periode zonder verversen te overbruggen. Dit kan in combinatie met het toedienen van 1,4 Sight een extreme ademhaling veroorzaken, waardoor het CO2 gehalte nog sterker oploopt tijdens de  behandeling.

 

Ventileren tijdens toepassing

Voor, tijdens en een periode na het toepassen, de mechanische koeling uitgeschakeld laten. Er zijn al te veel voorbeelden bekend van schade aan condenswaterafvoeren door het kristalliseren van middelen op de koude en natte kunststof materialen. Voor het feitelijke toepassen moet altijd de luchtstroom op gang gebracht worden. De mogelijkheid tot externe ventilatie en mechanische koeling moeten worden uitgeschakeld/geblokkeerd. Deze luchtstroom hoeft niet op de volle capaciteit te zijn omdat dan het middel minder tijd krijgt om zich te hechten aan de kiemen. Er zal een balans gezocht moeten worden tussen een goede luchtverdeling en een lagere luchtsnelheid. Dit betekent in de praktijk dat de ventilatoren minimaal op 65% moeten draaien bij een roostervloer. Bij een ventilatiewand (droogwand en airbags) en (bovengrondse) ventilatiekanalen is 80% het minimum voor een goede luchtverdeling. Wanneer de luchtverdeling niet goed is, is er met name tussen de ventilatiekanalen een kans aanwezig dat het kiemremmingsmiddel niet op elke plek terecht komt.

 

Ventileren na toepassing

Na de toepassing moet de ruimte voor de meeste kiemremmers 48 uur gesloten blijven. Ventileer daarna weer intern zoals normaal. Denk er daarna om dat het verversen ook weer gestart wordt (luiken op automatisch) om geen negatieve invloed van CO2 op de bakkleur te krijgen. Met name na een behandeling met kiemremmers kan de aardappel actiever worden waardoor het CO2 gehalte sneller stijgt dan normaal. De koeling kan na deze periode ook weer ingeschakeld worden. Als deze eerder ingeschakeld wordt zal er weer condens ontstaan in combinatie met temperaturen onder de 5 °C uit de luchtkoelers geeft dit kans op het neerslaan van met name 1,4Sight.

Een paar andere aandachtspunten zijn:

  • Bij 1,4Sight is er een risico op het neerslaan van middel door openingen in een naastliggende cel. Zorg ervoor dat alle openingen (kabelgoten, deuren, luiken, buizen) goed afdichten.
  • Zorg er bij de inzet van Argos voor dat de kabels van temperatuur en r.v. sensoren vrij liggen van de aardappelen. Er zijn voorbeelden bekend dat Argos neerslaat op de kabels en dat aardappelen daaronder gaan rotten. Hang de kabels zo op dat ze vrij liggen zodat ze niet in contact komen met aardappels.
  • Het is verstandig om machines niet bij de aardappels te laten staan in de bewaring. Er zijn inmiddels enkele reacties bekend van de middelen met de verfcoatings.
  • Let er op dat de middelen bij voldoende hoge temperatuur verneveld worden. Ook wanneer het toedienen in loonwerk wordt uitgevoerd. Met name Argos kan in druppelvorm heftige verbrandingsreacties geven op het product.
  • Toedienen via de buitenmuur zoals voorheen met CIPC kan niet met alle nieuwe middelen. Er ontstaan daar dan te hoge concentraties. Het middel moet de tijd krijgen om goed opgenomen te worden in de luchtstroom. Dit kan alleen wanneer het in de luchtstroom boven het product opgenomen wordt. Lees altijd goed het etiket om te kijken voor welke toepassingsmethode de bewaarplaats het meest geschikt is.
  • Neem de veiligheidsvoorschriften van het etiket in acht. Ook wanneer er b.v. monteurs aan de bewaarinstallatie moeten werken kort na toedienen. Zorg dat er vooraf voldoende extern geventileerd is.

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Accepteer