Logo Tolsma-Grisnich

Veel vragen over koudemiddelen

17 juli 2018

Bij velen is het inmiddels bekend; de (oude) bekende koudemiddelen gaan verdwijnen. Onze bewaaradviseurs merken in het veld dat er echter nog steeds veel vragen en onduidelijkheden over zijn. Zoals eerder beschreven op de website zal er, als gevolg van de EU-regulering, de komende jaren een aantal veel gebruikte koudemiddelen van het toneel verdwijnen of worden gequoteerd. Middelen met een hoog Global Warming Potential (GWP) worden uitgefaseerd. Vanaf 2020 mogen alleen de koudemiddelen met een waarde lager dan 2500 worden gebruikt. Dit wordt in de 10 jaar hierna, tot 2030 nog geaccepteerd. Vanaf 2030 wordt de geaccepteerde waarde weer verlaagd, welke waarde dat is, is nog niet bekend. Dit betekent dat R407F/R407C/R134A koudemiddel tot 2030 nog wordt geaccepteerd.

Win tijdig advies in

Het koudemiddel hoeft niet preventief te worden vervangen. Echter wanneer er een lekkage ontstaat, is het na 2020 niet meer toegestaan om het koudemiddel met een GWP-waarde hoger dan 2500 te vullen. In dat geval zal op dat moment de installatie gereed gemaakt moeten worden voor een koudemiddel dat wel wordt geaccepteerd. Dit is per installatie verschillend. Benieuwd wat de gevolgen zijn voor uw installatie? Neem dan contact op met een bewaaradviseur. Zij zoeken dit graag voor u uit.

Handel in koudemiddelen toegestaan?

Vooral ook over de handel van koudemiddelen zijn veel vragen. Zo werd de vraag gesteld of handel tussen eigenaren van koelinstallaties mag. Handel tussen gebruikers is verboden; zodra een koudemiddel van het erf is, wordt het als chemisch afval gezien. Daarnaast is het importeren van koudemiddelen vanuit buiten de EU alleen mogelijk door een quotumhouder. Zij krijgen de juiste papieren voor import van het koudemiddel.

Hogere prijzen in Nederland?

Veel klanten hebben het gevoel dat Nederland voorop loopt wat betreft de prijzen voor de koudemiddelen, met als gevolg dat de prijzen in Nederland veel hoger zijn dan in de rest van de EU. Echter zijn de prijsstellingen in de EU nagenoeg gelijk. Maar hoe kan het dan dat de prijzen in zo een korte tijd zo enorm zijn gestegen? Dat heeft te maken met het quotum dat is opgelegd bij bedrijven die koudemiddelen verhandelen. Dit betekent dat zij minder koudemiddelen mogen verhandelen waardoor er schaarste op de markt ontstaat. Met als gevolg dat de prijzen zijn verhoogd.

Ontwikkelingen Tolsma-Grisnich

Op dit moment wordt er door de koelspecialisten van Tolsma-Grisnich gewerkt aan het ontwikkelen van een drop-in middel welke het huidige koelmiddel kan vervangen. Er lopen een aantal onderzoeken over welke aanpassingen er dan moeten worden gedaan aan de installaties en daarnaast zijn we met diverse leveranciers in gesprek welke gevolgen dit heeft voor de compressoren.

Het toekomstbeeld

Uiteindelijk gaan we ernaar toe dat alle koelinstallaties moeten draaien op CO₂, Propaan en Ammoniak. Wilt u meer informatie over koudemiddelen of heeft u vragen over toekomstbestendig maken van uw koelinstallatie? Neem dan contact op met een bewaaradviseur van Tolsma-Grisnich voor een vrijblijvend advies.

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Accepteer