Logo Tolsma-Grisnich

Historia

Zakład Tolsma rozpoczął swoją działalność polegającą na opracowywaniu urządzeń do przechowywania ziemniaków już w roku 1952. Początkowo rodzina prowadziła działalność w północnej części Fryzji zajmując się wyrobem zegarków i prowadząc handel telewizorami, radiami i produktami gospodarstwa domowego. Zakładali również instalacje elektryczne.

Podwaliny aktualnego zakładu zostały położone w 1966 roku, kiedy Tolsma otworzył nową fabrykę w Emmeloord, gdzie produkowano wentylatory i trójkątne kanały powietrzne.

Ze względu na obecność firmy Tolsma w centrum uprawy ziemniaków w Niderlandach, rozwój nowej technologii magazynowania przebiegał w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych w bardzo szybkim tempie. Ruchome działki ścianowe, jednostki pomiaru temperatury, wprowadzenie komputera do kontroli klimatyzacji oraz zakładowa produkcja wentylatorów to tylko kilka przykładów.

W latach osiemdziesiątych zapoczątkowano sprzedaż w Niemczech i we Francji. Od 1990 roku Tolsma operuje na skali światowej prowadząc zakrojone na szeroką skalę projekty na polu wentylacji i chłodzenia ziemniaków, cebuli i marchwi.

Do nowych specjalizacji należą systemy chłodzenia w oparciu o przejętą w latach dziewięćdziesiątych wyspecjalizowaną na tym polu firmę.

Swoją niezależność Tolsma ponownie odzyskał w 2003 roku po tym, jak minął okres, kiedy był częścią firmy holdingowej. Ostatnie przejęcia zakładów takich jak Becom technika wentylacyjna i kontrola w 2005 oraz Fabryki Maszyn Grisnich Sp. z o.o. w 2007 specjalizującej się na polu wewnętrznego transportu i klasyfikacji ziemniaków, odpowiadają ambicjom firmy Tolsma utrzymania pozycji wiarygodnego i innowacyjnego partnera dla hodowców i przetwórców.

Od 1 stycznia 2019, Grupa Tolsma-Grisnich przejęła wszystkie akcje kapitałowe firmy Farm Electronics.

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zaakceptować