Technologia kontroli

Firma Tolsma-Grisnich opracowuje innowacyjną technologię magazynowania na potrzeby zautomatyzowanego sterowania klimatem. Zaawansowana i przyjazna dla użytkownika technologia steruje wentylatorami, okiennicami, grzejnikami oraz chłodzeniem mechanicznym na podstawie zmierzonej temperatury, względnej wilgotności powietrza oraz poziomu CO2. Dzięki temu powstaje optymalny klimat do przechowywania produktów.

Tablice sterownicze

Inteligentna wymiana informacji między komputerem klimatycznym a tablicami sterowniczymi – oto nasz cel. Stworzone przez nas tablice sterownicze RIO-S dają wgląd w ustawienia.  Czytaj więcej

YOU

Yield Observation Unit, czyli jednostka do obserwacji zbiorów, umieszczana jest w partii produktu przechowywanego luzem i w sposób ciągły mierzy jego wagę. W pokrywie (którą można zdjąć) umieszczony jest mechanizm ważenia. Łatwo go zdemontować, aby następnie napełnić ziemniakami. Kosz jest uszczelniony po boku, aby wytworzyć te same warunki przechowywania, w których znajduje się reszta partii. Analizy danych pomiarowych można dokonać w środowisku online (na stronie internetowej). YOU wiąże się z abonamentem. Czytaj więcej

Vision Control

Nowy computer kontroli wizualnej został opracowany wg następujących zasad: łatwy w obsłudze system, oferujący użytkownikowi wiele informacji i o optymalnych możliwościach kontrolnych. Czytaj więcej

TMU

Jednostka pomiarowa firmy Tolsma, czyli TMU, za pomocą czujników gromadzi dane w miejscu przechowywania, takie jak temperatura produktu i pomieszczenia, wilgotność względna i poziom CO2. Czytaj więcej