Logo Tolsma-Grisnich

Vision Control

Nowy computer kontroli wizualnej został opracowany wg następujących zasad: łatwy w obsłudze system, oferujący użytkownikowi wiele informacji i o optymalnych możliwościach kontrolnych.

 Wykaz ułatwiający zrozumienie

Schematyczny wykaz magazynu i funkcjonalnie dobrane ustawienia umożliwiają szybki wgląd w aktualny stan rzeczy.  Na życzenie ustawienia mogą zostać dostosowane oferując natychmiast widoczny rezultat.

Zestawienia i grafiki

Zarejestrowane dane mogą zostać zaprezentowane w postaci opracowanych grafików. Można je wyszczególnić i ogólnikować, aby móc przeanalizować proces magazynowania pod każdym szczegółem. Wyciąg danych jest naturalnie możliwy.

Inteligentny system zarządzania energią

Duże zakłady mają rosnącą potrzebę synchronizacji potrzebnej i dostępnej energii. Kontrola wizualna może zostać zaopatrzona w zintegrowany system zarządzania. W ten sposób ogranicza się szczyty zużycia energii przy jednoczesnym zachowaniu jakości produktu.

Vision Control

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zaakceptować