Czyszczenie na mokro

Wałki i taśmy czyszczące

Sortowanie i przetwarzanie czystego produktu prowadzi do wyższej wydajności i dokładności. Tolsma-Grisnich dostarczają różne rozwiązania, jeśli chodzi o czyszczenie produktów przeznaczonych do przetwarzania. Czytaj więcej