Logo Tolsma-Grisnich

Rozdzielacz kamieni i grudek

Rozdzielacz oddziela kamienie i grudki z partii ziemniaków, cebuli albo innych warzyw bulwiastych z dokładnością rzędu 95%. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii w zakresie czujników możliwe jest osiągnięcie wysokiej wydajności (12 do 50 ton/godzinę).

Maszyna wykazała się już w działaniu i jest wyjątkowa w dziedzinie przetwórstwa ziemniaków. Może być wykorzystywana zarówno jako osobna maszyna, jak i element linii przetwórczej.

Działanie

Produkt poddany obróbce trafia na taśmę podajnikową rozdzielacza kamieni i grudek za pomocą taśmy przenośnika (TG24 i TG44) albo bezpośrednio przez zsuwnię (TG72). Stamtąd produkt zostaje przetransportowany do rozdzielacza. Pod taśmą podajnikową umieszczony jest magnetyczny pręt, który polaryzuje wyłącznie grudki i kamienie. Za pomocą czujników sterowane są pneumatyczne cylindry, które następnie odrzucają spolaryzowane grudki i kamienie. Czułość czujnika kamieni i grudek może zostać ustawiona oddzielnie. Kamienie i grudki są odprowadzane przez poprzeczny przenośnik taśmowy.