Logo Tolsma-Grisnich

Sortowanie

Przy przetwórstwie ziemniaków i cebuli sortowanie prawie zawsze odbywa się według rozmiaru warzyw. W zależności od ich przeznaczenia czynnikiem decydującym będzie albo największa dokładność, albo wydajność. Tolsma-Grisnich ma doskonałe rozwiązanie dla obu opcji.

Precyzyjna kalibrownica

  • napęd z zatrzymaniem
  • pojedynczo zawieszone i napędzane sita
  • regulowane sita (dla maksymalnej wydajności i dokładności)

Sortowanie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zaakceptować