Logo Tolsma-Grisnich

Magazynowanie w boksie

Magazynowanie w boksie skrzynka pocztowa

07

Nadaje się do suszenia / składowania mniejszych ilości ziemniaków lub cebuli. Rzędy można przewietrzać niezależnie od siebie. Długość rzędu jest ograniczona do 10-12 boksów. Precyzyjne ustawienie boksów jest istotne, bowiem redukuje straty powietrza. Do właściwego wietrzenia cebuli konieczne są zamknięte boksy.

Magazynowanie w boksie system zasysania

Kisten zuigventilatie (tekening)

Nadaje się do suszenia / składowania większych ilości ziemniaków lub cebuli. Przestrzeń 40-50 cm między dwoma rzędami boksów (przykryta materiałem) jest stosowana przy zasysaniu powietrza przez ściany boczne boksów. Realizacja długich rzędów jest możliwa. Pokrywy wpustowe i wypustowe po tej samej stronie budynku z kompleksową komorą ciśnieniową. Korzystanie z ogrzewania jest w tym systemie utrudnione.

Magazynowanie w boksie w systemie poduszki powietrznej

Kisten dwarsventilatie (tekening)

Nadaje się do suszenia / składowania większych ilości ziemniaków lub cebuli. Przestrzeń 40-50 cm między dwoma rzędami boksów (przykryta nadmuchiwaną poduszką powietrzną) jest stosowana przy wdmuchiwaniu powietrza przez ściany boczne boksów. Realizacja długich rzędów jest możliwa. Pokrywy wpustowe i wypustowe po przeciwnych stronach budynku. Z ogrzewania łatwo można korzystać w tym systemie.

Magazynowanie w boksie z jednostką mieszanego powietrza/kompaktowy dystrybutor

Kisten ruimteventilatie QML QCC (tekening)

Nadaje się do suszenia / składowania większych ilości ziemniaków lub cebuli. Jednostki modułowe współpracujące z wentylacją powietrza z zewnątrz i z chłodzeniem. Cyrkulacja powietrza ma miejsce między rzędami boksów / torbami. Realizacja długich rzędów jest możliwa. Można zastosować otwarte boksy lub rozmaite rozmiary.

Magazynowanie w boksie parowniki

Kisten ruimteventilatie verdampers (tekening)

Nadają się do chłodzenia ziemniaków / cebuli / marchwi. Parowniki pod sufitem przyczyniają się do mechanicznej cyrkulacji schłodzonego powietrza między rzędami boksów. Systemy chłodzenia zostały zaprojektowane zgodnie ze specyficznymi wymogami produktu.

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zaakceptować