Maximale kwaliteit

Persoonlijke service

75 jaar ervaring

Home

Actueel

Carrières

Contact

Mijn VisionWebshop

U bent hier:

Home

Actueel

Tolsma-Grisnich Polder Bingo!

Terug naar het overzicht

Tolsma-Grisnich Polder Bingo!

We kijken met veel plezier terug op de laatste opening van het Tolsma-Grisnich Pieperfestival als hoofdsponsor van dit evenement. Voor deze opening hebben we een echte Polderbingo gemaakt. Wil je graag nog een keer spelen, heb je deze gemist of wil je hem gewoon nog is terug lezen? Lees dan snel verder.

Spelregels: De jaartallen die genoemd worden mogen voor zowel 19 als 20 worden afgestreept, wijst zich straks vanzelf.

Bijv. 19(negentien) 52 of 20 (twintig) 12.De Tolsma-Grisnich Polderbingo


In 18 59 vond de ontruiming van Schokland plaats, wat aanleiding was voor de plannen van Lely. Nadat in 18 86 de Zuiderzeevereniging werd opgericht en er van 3 op 4 januari 19 16 een zware storm over Nederland huishield, was de maat vol. De dijken waren op tientallen plaatsen gebroken. Déze ramp in combinatie met de voedselschaarste gedurende de Eerste Wereldoorlog leidde tot de totstandkoming van de Zuiderzeewet. Nog tijdens de eerste wereldoorlog leverde Lely op 9 september 19 16 een definitief ontwerp in. Op 14 juni 19 18 werd de Zuiderzeewet ondertekend.

Op 7 mei 1930 werd de Directie van de Wieringermeer in het leven geroepen met als doel de polders te ontwikkelen.Na de aanleg van de afsluitdijk in 19 32 worden de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland drooggelegd. In 19 39 was de dijk tussen Urk en Lemmer klaar. Vanaf dat moment was Urk geen eiland meer. In 19 40 werd de dijk Urk-Overijssel gesloten en kon het droogmalen beginnen. 3 gemalen zouden de polder droogmalen. Het gemaal Vissering was echter te laat klaar. Gemaal Buma en Smeenge hadden er bijna 3 jaren voor nodig om de polder droog te leggen. Op 9 september 19 42, dus tijdens de Tweede Wereldoorlog, viel de Noordoostpolder eindelijk droog.Tegenwoordig wordt met vier sluizen het water buiten de polder gehouden.

In 19 67 stelde koningin Juliana gemaal Blocq van Kuffeler in werking. Het gemaal is het jongste gemaal van Flevoland en is het gemaal dat Zuidelijk Flevoland droog houdt.                                                                                               Omdat de mechanisatie nog in de kinderschoenen stond, haalde de Directie voor het graven van sloten, ploegen, zaaien, wieden, oogsten en dorsen duizenden arbeiders naar de polder.

De verbindingen in en kort na de oorlog waren slecht. De Directie liet voor de tijdelijke huisvesting van de polderwerkers in de polder ruim 30 barakkenkampen bouwen.

Opseptember 19 41 werd in Blokzijl het eerste barakkenkamp geopend.De eerste straten; In de zomer van 19 43, is begonnen met de bouw van woningen in de eerste straten van Emmeloord. De straatnamen waren in 19 44 nog niet gegeven. Men volstond met:

Middenstraat (Rietstraat)

Zuidstraat (Zeeasterstraat)

Weststraat (Zeebiesstraat)

Ooststraat (Espelerlaan)


De knik in de dijk tussen Lemmer en Urk heeft de naam Rotterdamse hoek. Het dankt zijn naam aan het puin wat hier gestort is, afkomstig van het bombardement van Rotterdam op 14 mei 19 40.

Op 17 april 19 45 werd de NOP bevrijd.


In de barakken waren pioniers ondergebracht die werkten aan de ontginning van de polder. Maximaal zijn er 34 barakkenkampen geweest, met in de meeste gevallen 2 of 3 barakken voor elk zo’n honderd pioniers. Er waren 11.000 aanvragen voor een boerderij, maar slechts plaats voor ca. 1500. De boerderijen waren er in verschillende groottes, die een veelvoud waren van 24 ha. Dat betekent boerderijen met 12, 24, 36 of 48 hectare land. De grootte van de schokbeton schuren, die kenmerkend zijn voor de boerderijen in de polder, werd aangepast aan het aantal hectare land. De boerderijen met 24 hectare land kregen een schokbeton schuur met 5 spantvakken en de boerderijen met 36 en 48 hectare land kregen 6 spantvakken. 


Bij oprichting van de polder lagen de 10 dorpen om Emmeloord als centraal punt op fietsafstand van elkaar. Emmeloord is ontstaan in 19 43, Marknesse kreeg in 19 46 als dorp B status. Tegelijk met Kraggenburg werd in 19 48 Ens opgericht. In ’50 kwam Luttelgeest in ’51 Bant, in ’52 Rutten, in ’53 Creil, en in ’54 Nagele. 2 jaar later in 56 volgden Tollebeek en Espel. Op 1 juli 19 62 is de gemeente Noordoostpolder een feit.

In 19 49 werd een voorlopig raadhuis in Emmeloord in gebruik genomen.


20 22 is een jubileumjaar, want Emmeloord is 80 jaar oud. Dit betekent dat de Gemeente Noordoostpolder 60 jaar oud is.Tussen 57 en 59 werd de poldertoren gebouwd in het midden van de Noordoostpolder. De poldertoren is 65 meter hoog en heeft 48 klokken. Het kleinste carillon van de poldertoren weegt 13 kilogram en de grootste weegt ruim 2 ton. De poldertoren is voorzien van een figurenomloop, die regelmatig door duivenpoep niet meer functioneert. Op maandag 29 maart 20 10 is hij, na grondige restauratie, opnieuw in gebruik genomen en…… was onmiddellijk weer defect.


Niet alleen de Poldertoren bepaalt het aanzicht van de Polder, de windmolens doen ook een aardige duit in het zakje. Langs de dijken van het IJsselmeer aan de westkant van de Noordoostpolder ligt een van de grootste windparken van Nederland met in totaal 86 windturbines, waarvan 38 op het land en 48 in het water. De fundering van de land turbines bestaat naast beton uit: 66 heipalen van 23 tot 30 meter lang en 181 ton betonvlechtwerk.

De fundering van de zee turbines bestaat uit een stalen buispaal met een doorsnee van 5 meter en een lengte van circa 35 meter

Het grootste gedeelte (circa 25 meter) van de funderingspaal wordt in de IJsselmeerbodem geheid.

Voor een periode van 20 jaar keert Windpark Noordoostpolder €10.000 jaarlijks uit aan 5 omliggende dorpen: Creil, Espel, Nagele, Rutten en Tollebeek voor de maatschappelijke ontwikkeling van het dorp.Emmeloord moest een winkelcentrum van regionale betekenis krijgen, dat werd de Lange Nering. Deze werd in 19 72 verkeersvrij gemaakt.


Historie van de deel; Al sinds de ontwerpfase staat dit plein ter discussie. Zowel het ontwerp als de invulling. Met name de gebouwen op nr. 21 en 22 hebben een rijke historie.

 

De Deel is onderdeel geweest van menige discussie maar nu kunnen we zeggen dat we er een prachtig horecaplein bij hebben gekregen. Met als centraal punt de Polderfontein, vlak voor ’t Voorhuys, dat inmiddels over 37 kamers beschikt.In het jaar 19 70, te weten op 15 juni, is de Ketelbrug geopend. Ter gelegenheid van de opening konden de inwoners een half kippetje halen op de Deel. Er werden er maar liefst 7.000 uitgedeeld. Deze actie was tevens de oorzaak voor de eerste file.


 

Tolsma-Grisnich

Als familiebedrijf is Tolsma-Grisnich al meer dan 75 jaar pionier en leidend specialist op het gebied van efficiënt bewaren en primair verwerken van aardappelen, uien en wortels.

Tolsma is gevestigd aan de Fabrieksweg 7, Grisnich is gesetteld aan de Constructieweg 2.. Al jaren te bereiken op het telefoonnummer + 31 (0) 5 2 7 63 64 65, hoe makkelijk!

Al in 19 52 begon Tolsma met de ontwikkeling van apparaten voor de bewaring van aardappelen. Van oudsher was de familie actief in het noorden van Nederland als horlogemaker en de handel in huishoudelijke apparaten, televisie- en radiotoestellen. Ook werden er elektrische installaties aangelegd. De basis van het huidige bedrijf is gelegd in 19 66 toen Tolsma in Emmeloord een nieuw fabrieksgebouw in gebruik nam waar ventilatoren en driehoeks-ventilatiekanalen werden geproduceerd. In de jaren 19 61 tot ca. 19 73 nam de ontwikkeling van de bewaartechniek een vogelvlucht.

 

In 19 63 richtte Marius Grisnich Machinefabriek Grisnich b.v. op in Emmeloord. In een hal van 300 m² maakte hij silo’s voor veehouderij- en pluimveebedrijven. Rond 19 68 volgde de bouw van transportwerktuigen voor de aardappelen- en uienbranche.

Bedrijven bundelen inmiddels al 15 jaar hun krachten samen.

Ons personeelsbestand bestaat voor 8 % uit vrouwen. Op onze R&D afdeling zijn 11 mensen werkzaam, wij beschikken over een service apparaat van 27 medewerkers die wereldwijd worden ingezet. Met de inzet van 74 productiemedewerkers maken wij voornamelijk installaties die in de voedselketen worden ingezet. 26 engineers werken de machines minutieus uit. De overige 47 collega’s bezetten de afdelingen HR, administratie, verkoop en Marketing.

In 20 12 vond er een forse uitbreiding aan de Fabrieksweg plaats. Inmiddels groeien we uit ons jasje en zijn we toe aan de volgende stap, die vorm krijgt in concrete nieuwbouwplannen. Dus blijf ons volgen!

 


En mocht de bingokaart nog niet vol zijn dan volgen hier de laatste nummers: 28, 33, 55, 58, 69, 71.

Adresgegevens

Tolsma-Grisnich B.V.Hoofdlocatie

Fabrieksweg 7
8304 AT Emmeloord
Nederland

Productielocatie

Constructieweg 2
8305 AA Emmeloord
Nederland

Locatie Steenbergen

Warwickstraat 2s
4651 SX Steenbergen
Nederland

Contactgegevens

+31 (0)527 63 64 65

+31 (0)527 63 64 00

Service

[email protected]

tolsmagrisnich

tolsmagrisnich

Snel naar

Greep uit onze innovaties

© 2024 Tolsma Grisnich B.V.

Alle rechten voorbehouden

Privacy statement

Algemene leveringsvoorwaarden