Logo Tolsma-Grisnich

Kiemremming vraagt om strak en vlak koelen

16 juli 2020

Aardappelen moeten na inschuren zo snel als mogelijk een homogene temperatuur hebben. Dit vraagt om een goed ventilatiesysteem. Om vervolgens de bewaartemperatuur strak en gelijk te houden, is mechanische koeling van toegevoegde waarde.

Goed ventileren en koelen zorgt ervoor dat in perioden met warme nachten – en richting de zomer – de temperatuur van de partij aardappelen ook strak en vlak blijft. Dit komt de kwaliteit én de hoeveelheid af te leveren tonnen product ten goede. Ook zorgt het voor een rustiger en droog product (vrij van condens). De partij blijft hierdoor langer in kiemrust. Mede door het wegvallen van CIPC wordt mechanische koeling steeds belangrijker en interessanter voor aardappeltelers.

Lagere inzet kiemremmingsmiddelen

Als aardappelen met een mechanische koeling op een constante temperatuur blijven, kan de inzet van (nieuwe) kiemremmingsmiddelen beperkt blijven. Uiteraard in nauw overleg met de leverancier van de kiemremmingsmiddelen. Want die heeft kennis van raseigenschappen en de beste manier van toepassen.

Niet te koud

Kouder bewaren hoeft niet altijd beter te zijn. Lage temperaturen dragen bij aan accumulatie van suikers die een slechtere bakkwaliteit tot gevolg hebben. Bovendien hebben aardappelknollen een optimum temperatuur waarbij de onderhoudsademhaling minimaal is. Daalt de temperatuur, dan gaat de aardappel zich verzetten en warmte produceren. Dat kost onnodig gewichtsverlies.

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Accepteer