Ventileren

Een goede beluchting van het product is essentieel voor het bewaren met een hoog rendement en het reduceren van bewaarverliezen voor bijvoorbeeld aardappelen en uien. Tolsma-Grisnich heeft diverse producten ontwikkeld die in zowel kisten- als bulkbewaring ingezet kunnen worden. Deze ventilatiesystemen zijn klantspecifiek ontwikkeld en breed inzetbaar.

Ventilatoren

De in eigen huis ontwikkelde en geproduceerde AC en EC ventilatoren zijn uniek in haar soort. De ventilatoren zijn duurzaam ontworpen en leveren een hoog rendement. Lees meer

Ventilatiekanalen

De halfronde ventilatiekanalen zijn geschikt voor ventilatie van akkerbouwproducten zoals aardappelen, uien, peen en knolproducten. Lees meer

Quadro Mixlucht Unit

De Quadro Mixlucht unit is een ventilatiesysteem speciaal ontwikkeld voor kistenbewaring. De aangezogen lucht vanuit de bewaring wordt gemengd met buitenlucht tot de gewenste ventilatietemperatuur bereikt is. Lees meer

Circulatieventilatoren

Circulatieventilatoren worden opgehangen in het dak van de bewaarplaats om condensatie, wat ontstaat tegen het plafond, te voorkomen. Lees meer