Logo Tolsma-Grisnich

Rooien en bewaren bij natte omstandigheden

13 oktober 2020

Van warm en droog weer met een flink drogende oostenwind in september is de situatie tijdens de oogst nu nogal veranderd naar voortdurende regenbuien met lagere buitentemperaturen. Daarom nu een paar nieuwe tips voor de bewaring:

Zorg altijd eerst voor gelijke producttemperaturen na inschuren

Nu er misschien al deels product (aardappelen en uien) in de schuur zit en er zo af en toe weer wat gerooid wordt waarbij er nat en koud product binnenkomt, geldt altijd het advies om eerst intern te ventileren zodat er een gelijkmatige producttemperatuur ontstaat. Plaats productvoelers in het koude en warme product en meet wat de temperaturen zijn in de bewaring.

Aardappelen

Wanneer de temperaturen te ver uit elkaar liggen (> 1 °C verschil) kan op het koude product condensvorming ontstaan bij ventileren. Omdat dat vocht vervolgens weer gaat verdampen bij het drogen koelt het product nog verder af. Koude en natte producten worden daardoor nog kouder en zijn dan uiteindelijk niet meer droog te krijgen met het risico op kwaliteitsverlies. Daarom eerst intern ventileren om temperaturen gelijk te maken.

Uien

Bij uien volstaat vaak een nacht intern ventileren omdat er daarna snel begonnen moet worden met drogen met buitenlucht. Zeker wanneer er grote verschillen in tijdstip van inschuren zijn is het belangrijk om de uien snel op temperatuur te krijgen om voldoende droogsnelheid te krijgen en daarvoor is extra warmte nodig met behulp van kachels.

Vochtige partijen aardappelen en uien drogen

Als partijen aardappelen vochtig of met veel grond binnenkomen, is het verstandig om de ventilatoren continu aan te zetten. Dit zorgt voor een verdeling van het vocht in de partij. Met de luiken op automatisch zorgt dit ervoor dat iedere mogelijkheid om met buitenlucht te ventileren benut wordt. Als de luiken op automatisch staan is er altijd luchtbeweging in en boven het product. De klimaatcomputer zorgt ervoor, op basis van meting van temperatuur en relatieve vochtigheid,  dat alleen extern geventileerd wordt als de buitenlucht daadwerkelijk drogend is.

Wanneer het te lang duurt voordat de temperaturen gelijk zijn kan er met behulp van kachels bij verwarmd worden tot de producttemperaturen gelijk zijn en er voldoende mogelijkheden zijn om met buitenlucht te drogen.

Aardappelen

Aardappelen opwarmen tot ± 15 °C. Op deze temperatuur zal de wondheling goed kunnen verlopen wat uiteindelijk onnodig gewichtsverlies zal voorkomen. Ook zijn er dan mogelijkheden om bij eventueel rot in de partij voldoende na te kunnen drogen.

Uien

Uien zonder groen loof opwarmen naar 18 °C, nog groene uien opwarmen naar 20 °C. Op deze temperaturen zal het drogen snel genoeg gaan en mochten de buitentemperaturen weer eens omhoog gaan ontstaan er geen problemen met nadrogen. Te koude uien drogen te langzaam waardoor schimmelgroei kan ontstaan.

Bekijk hier alle bewaartips.

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Accepteer